21 kwietnia Klub Rowerowy W Godowie obchodził X- lecie istnienia . „Przerzutka” wzięła udział w rajdzie zorganizowanym przez Gminę Godów  z tej okazji . Przejechaliśmy drogami Skrzyszowa i Godowa ok. 25 km. Na zakończenie był poczęstunek –  kiełbasa z rożna i napoje. Kolejna udana wyprawa do zaprzyjaźnionej Gminy.