023

Jak co roku we wrześniu GOK- Zebrzydowice, MZC- Zebrzydowice i Klub rowerowy „PRZERZUTKA” byli organizatorami XI Rajdu Rowerowego, którego trasa liczyła 32 km. i prowadziła po drogach naszej Gminy i częściowo Gminy Hażlach. Na starcie o godz.10.00 zgłosiło się ok. 70 uczestników.  Kręcili rowerzyści , którzy mieli 78 lat i tacy co mieli zaledwie 7 lat. Trasa według opinii była bardzo łatwa i prowadziła urozmaiconymi drogami i ścieżkami, które nie wszyscy znali. Na początku z-ca wójta Gminy P. Karol Sitek wraz z P. dyr GOK M. Guz przywitali wszystkich uczestników i życzyli przyjemnej zabawy.

Najmłodsi i najstarsi uczestnicy naszego rajdu:

 

Rower wylosował Kazimierz Holisz dla uczestniczki z Klubu Rowerowego Godów.

 

 

Czterem uczestnikom (kolegom) z Godowa został wręczony patent – dekret nadający im przynależność do Księstwa Cieszyńskiego, czyli z „prusoków” zrobiliśmy „cesaroków”

 

Uczestnicy rajdu wyrazili aprobatę i przy oklaskach przyjęto ich do naszego grona.

Opracował i foto dodał kol. H.F.